آگهی های دسته کاشت مو به روش برداشت از بدن یا BHT

آگهی های متنی

کاشت مو به روش برداشت از بدن یا BHT روش  BHTبرداشت از سایر قسمت‌های بدن و انتقال آن به سطح طاس گفته می‌شود.
روش برداشت به صورت غیر جراحی یا FIT  می‌باشد.
در این روش بیشتر از موهای سینه و کتف استفاده می‌شود .موهای سینه و کتف معمولا نسبت به موهای سر ضعیف تر بوده و حجم موهای قابل برداشت نیز کمتر از موهای سر می‌باشد.
برخی از افراد کاندید مناسبی برای برداشت از بدن بوده و برخی دیگر کاندید مناسبی نمی‌باشند که ارزیابی مناسب و نامناسب بودن توسط برخی شاخص‌ها محاسبه می‌شود.
 

دسته بندی